Med hjälp av en produktcertifiering visar leverantören att produkten håller hög kvalitet, såväl nationellt som internationellt. Certifiering av produkter inom brand- och säkerhetsområdet intygar att de lever upp till lagar, standarder och marknadskrav – och att de tillverkas i fabriker som regelbundet kontrolleras och håller en hög kvalitetsnivå.

Endast ett sökresultat