Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Stonehouse Online 2022 tillsvidare.

1 Priser

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Samtliga priser är styckpriser om inget annat anges. Priserna är grundpriser till återförsäljare.

Samtliga priser är exkl. moms och frakt. Stonehouse Online förbehåller sig rätten att ändra priserna utan föregående meddelande.

2 Rabatter för dig som avtalskund.

Rabattbrev och avtalspriser kan arrangeras vid regelbundna inköp.

Vissa produkter kan var undantagna fri frakt och denna information står i samband med produkten eller via information från Stonehouse Online och då tillkommer frakt enligt gällande pris.

3 Leveransvillkor

För normal leverans med Stonehouse Online fraktsamarbetspartner debiteras fraktkostnad enligt överenskommelse, i de fall leverantören tar ut extra kostnader debiteras den faktiska kostnaden. Detta gäller samtliga kunder inklusive avtalskunder.

Vid leverans med postpaket debiteras aktuell fraktkostnad.

Leverans sker normalt sett med DHL.

Produkter som är ordervaror har längre leveranstid och normalt 6-18 dagar.

Frakt som är vald direkt till slutkund och där kunden inte hämtar ut paketet så är Stonehouse Online ej ansvarig.

Om paketet ska skickas ut igen så debiteras frakt på denna leverans med gällande fraktkostnad.

4 Leveranstid

Normalt levereras produkterna på inom 1-3 dagar om inget annat meddelats. Vissa produkter kan dock vara beställningsvara. Stonehouse Online ansvarar ej för eventuella leveransförseningar orsakade av tillverkare eller transportör.

5 Betalningsvillkor

Kontant eller 30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning om inte annat har avtalats.

Betalningsalternativ Klarna – Direktbetalning via Kontokort och delbetalning

  1. Alla köp görs via Stonehouse Online Webbshop
  2. All Retur och reklamationshantering görs via Stonehouse Online Webbshop
  3. Endast helleverans görs på dessa order, restnoterad order levereras först vid komplett leverans.

6 Ansvarsbegränsning

Utöver vad som anges ovan samt i bilagor till dessa villkor friskriver sig Stonehouse Online från allt ansvar för såväl direkta som indirekta skador som kan uppstå p.g.a. fel och brister i produkten. Denna ansvarsbegränsning gäller varje form av person-, sak- eller förmögenhetsskada, av vad slag det må vara, som kan uppkomma vid användning av produkten. Stonehouse Online’s ansvar är således begränsad till att uteslutande avse utbyte eller reparation av felaktig produkt enligt tillverkarens garantivillkor.

7 Force majeure

Stonehouse Online friskriver sig från all skadeståndsskyldighet vid leveransförsening eller helt utebliven leverans på grund av händelser utanför Stonehouse Online’s kontroll. Stonehouse Online kan således inte ansvara för köparens eventuella uppgörelser med tredje person i fråga om skadestånd för försenad, utebliven eller felaktig leverans etc.

8 Reservation

Stonehouse Online reserverar sig för eventuella feltryck, modell- och konstruktionsändringar i produktkataloger, broschyrblad, prislistor, hemsida och i andra publikationer. Stonehouse Online förbehåller sig även rätten att förändra produkterna och produkterortimentet, som Stonehouse Online marknadsför, utan vidare meddelande. Bilder och färger på produkter kan variera jämfört med verklig vara. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

Stonehouse Online friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Stonehouse Online friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

9  Direktleverans / Anskaffningar

Beställningsvaror är produkter som beställs för Kunds räkning vid varje enskilt ordertillfälle.

Annullering av order som innehåller beställningsvaror är inte möjlig. Beställningsvaror tas inte heller i retur. Om osäkerhet råder om produkten är en lagervara eller beställningsvara är det Kunds ansvar att kontakta Stonehouse Online innan beställning för att få detta bekräftat.

10 Behandling av personuppgifter

När Stonehouse Online är personuppgiftsansvarig så kommer Stonehouse Online i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Stonehouse Online integritetspolicy.

Genom att skapa ett företagskonto hos Stonehouse Online bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Stonehouse Online behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

11 Ändring av villkor

Stonehouse Online förbehåller sig rätten att ändra innehållet i villkoren angivna ovan samt i tillhörande bilagor utan föregående meddelande. Aktuella villkor finns tillgängliga på företagets webbplats, www.stonehouseonline.se

12.

Ångerrätt/Reklamation för dig som Privatperson

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer.

Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor).

Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år).

Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten så skickar vi ut en ny produkt, garantin gäller inte vid förslitningsskador eller förbrukningsvarar som ex. batterier.

Vi ska, om du utnyttjar din ångerrätt, återbetala tillbaka vad du har betalat för varan senast inom 10 dagar från den dag då vi tog emot varan.

Du betalar själv returfrakten. För återbetalning – ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

Du har inte ångerrätt om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, produkter dom du köpt och som vi anpassar unikt för er order, om förseglingen brutits eller ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Produkter som är beställningsvaror eller om du anser att färg, tjocklek, utseende eller liknande inte ser ut som på skärmen om varan fungerar som tänkt enligt produktbeskrivningen.

Exempel på detta är färg på nyckelband, gravyr på produkter, print i färg eller RFID taggar. Dvs funktionen styr i dessa fall över ångerrätten som därmed förfaller. Med försegling avses även teknisk plombering. Detta gäller ej anpassade varor som modifierats för dig som kund samt alla enheter som är programmerbara. Med programmerbara menas ex. centralapparater till larm där möjlighet finns att modifierar funktionaliteten.

Skrymmande frakt

Även om du kommer upp till fraktfri gräns kan du se i kassan att du får betala för frakt, detta beror på att produkten på grund av sin vikt eller storlek (ibland även för transportsvårigheter eller på grund av att det är en vara med obligatorisk frakt) är belagd med frakt.Detta gäller i normala fall även för beställningsvaror.I kassan framgår alltid fraktkostnaden som du kan ta ställning till innan du skapar din order

GARANTI- OCH RETURVILLKOR 

1 Allmänt

GARANTI- OCH RETURVILLKOR är en bilaga till gällande version av Stonehouse Online FÖRSÄLJNINGS- VILLKOR.

2 Garantivillkor

Stonehouse Online lämnar ingen ytterligare garanti utöver den av tillverkaren specificerade. Ersättningar för resor, arbetstid, förlorade intäkter eller fraktkostnader – utöver vad som anges nedan – ingår ej i garantin. Stonehouse Online lämnar 1 års garanti på samtliga produkter om inget annat är överenskommet.

3 Retur av produkter

Stonehouse Online accepterar endast returnerade produkter där Återförsäljare varit i kontakt och erhållit ett returnummer. Återförsäljaren ansvarar för fraktkostnaden till Stonehouse Online i samband med retur. Stonehouse Online bekostar frakt av reparerad alternativt ny produkt tillbaka till återförsäljaren.

3.1 Felbeställt materiel

a) Innan retur skall alltid returorder skapas via kontakt med Stonehouse Online. Returorsak och fakturanummer måste alltid anges på returorder.

b) Godset skall vara i nyskick och i obruten förpackning, samt återsändas i originalkartong/ förpackning.

c) Returnerade varor krediteras utan returavdrag vid returorder skapad inom 10 dagar från fakturadag. Varan skall omgående återsändas till Stonehouse Online.

d) Returnerade varor krediteras med 10 % returavdrag vid returskapande efter 10 dagar från fakturadag dock max 30 dagar från fakturadatum. Varan skall omgående återsändas till Stonehouse Online.

e) Returer på grund av felbeställning sker med av kunden betald frakt.

3.2 Fellevererade produkter

I händelse av att Stonehouse Online felaktigt levererat en produkt som återförsäljaren inte beställt skall detta reklameras av åter försäljaren inom 30 dagar från leveransdatum. Återförsäljaren skall kontakta Stonehouse Online innan produkten återsänds. Returnerade produkter skall vara oanvända och i obruten, hel och ren originalförpackning. Ersättning sker i form av kreditering eller utbyte mot beställd produkt. Stonehouse Online ansvarar för fraktkostnaden från återförsäljaren i samband med retur av fellevererad produkt.

3.3 Defekta varor

1. Innan retur skall kontakt tas med Stonehouse Online

Returorsak och fakturanummer måste alltid anges på returorder.

I de fall då fabrikant kräver returanmälan skall deras-RMA nummer (ärendenummer) anges på returorder till Stonehouse Online.

2. Returnera den defekta varan omgående och bifoga returorder med returorsak i paket.

3. Defekt vara måste godkännas av Stonehouse Online innan den byts ut eller krediteras.

4. Den defekta varan skickas till Stonehouse Online för vidarebefordran till respektive fabrikant för godkännande av reklamation.

Om reklamation inte godkänns har kund möjlighet att få varan reparerad i de fall fabrikant har den tjänsten, kund måste ange på returorder om reklamation inte godkänns vill jag ha varan reparerad, återsänd eller kasserad.

5. I vissa fall garantireparerar fabrikanten produkten och återsänder den.

6. Om varan inte innehar fel eller fel som orsakats av kund så kan debitering ske av arbetskostnad hos fabrikanten.

Om varan repareras av fabrikant debiteras utbytesvaran och reparerad produkt skickas i retur.

4 Transportskador

Vid uppkommen transportskada reklameras detta mot aktuell transportör. För att undvika transportskador skall återförsäljaren, i samband med retur av produkt till Stonehouse Online, använda fraktemballage som godkänts av transportören. Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i Stonehouse Online eller tillverkarens garantiåtagande.

5 Ändring av villkor

Stonehouse Online förbehåller sig rätten att ändra innehållet i villkoren angivna ovan utan föregående meddelande. Aktuella villkor finns tillgängliga på företagets webbplats, www.stonehouseonline.se

Kortskrivare och Tillbehör

Kan endast köpas via företag och även om betalning sker via privat konto så gäller villkor för företagsköp.

Kontakta oss

Om du har några frågor kring detta avtal, var vänlig kontakta oss.

Stonehouse Online är en del av Stonehouse gruppen som har verksamhet inom larm & säkerhet och RFID lösningar.