FAQ om RFID

Vad Innebär RFID – läs och lägg gärna 60 sekunder på att läsa vår guide!

RFID lösningar är idag ett välkänt och väl beprövad teknik.

Observera att RFID inte är samma teknik som NFC.

Radio-frequency identification (RFID) är en teknik för att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen.

Enkelt utryckt så förser vi produkter med utvalda chip från olika tillverkare.

Chippen kan vara av exempelvis, NFC, Mifare Mifare DESFire, Hitag, Cotag, EM eller andra tekniker och de har olika frekvenser som chippen kommunicerar med. Vanligtvis på 125 Khz och 13.56 Mhz.

Dessa chip finner du idag i många av våra produkter, ex nyckelbrickor/taggar, Tag för industri som ex sopbehållare, däggdjur, märkning av produkter inom industrin som kablar, comtainers.

Produkterna är anpassde för olika temperaturer eller hårda fysiska förhållande.

För att läsa av chip, UID kod dvs chippet egna kod eller ex passersystem så måste man använda en läsare med rätt teknik.

Stonehouse har tillgång till dessa läsare och våra egna är anpassade för specifika system från ex. RCO, Assa, Aptus , Bewator osv.

Passiv RFID

De passiva taggarna har ingen intern strömförsörjning. Taggen får tillräckligt mycket ström från läsaren för att kunna skicka ett svar. Detta tack vare att läsarens antenn genom induktion skapar en tillräcklig spänning i taggen. Antennen i passiva taggar är designad för att ta emot från inkommande signal och även skicka en utgående signal. Svaret från en passiv tagg är inte alltid bara ett idnummer utan kan vara mer komplext, till exempel information från ett integrerat minne.

Passiva taggar har kapacitet att läsas från 11 cm upp till 10 meter beroende på vilken standard man använder och även på hur omgivning ser ut. Tack vare att de passiva taggarna saknar inbyggd strömkälla kan de göras väldigt små och de är därför väldigt lätta att placera där utrymmet är begränsat, tex. under klistermärken eller hud.

Aktiv RFID

Till skillnad från passiva taggar så har de aktiva taggarna en egen strömkälla som används för att skicka information och driva dess komponenter. Kommunikation från aktiva taggar till läsare är mycket mer pålitligt än kommunikationer från passiva taggar. Detta tack vare att aktiva taggar kan skapa en aktiv session med läsaren. Aktiva taggar kan även sända högre spänningsnivåer tack vare sin inbyggda strömkälla, vilket underlättar vid placering exempelvis i en människa, eftersom signalen då ska passera bromsande material såsom vätskor. Nackdelen är istället att de är mycket större och dyrare att tillverka. Deras räckvidd kan sträcka sig upp emot flera hundra meter och batterierna som sitter i kan hålla upp emot 10 år. Man kan även integrera större minnen eftersom storleken inte har lika stor betydelse