Robur Safe grundades 1970 och är en ledande tillverkare av säkerhetsprodukter till banker, detaljhandeln, statliga myndigheter och företag, landsting, kommuner och privata företag i stora delar av världen. Roburs affärsidé är att utveckla, tillverka, testa och marknadsföra säkerhetsprodukter. Huvudkontoret och produktionen ligger i Slöinge strax utanför Falkenberg. Robur är sedan lång tid kvalitets- (ISO 9001) och miljöcertifierade (ISO 14001).

Visar 1–25 av 146 resultat